MIDI CLASSICS Grieg Midi Classics うたのページ


Solvajg's Song ソルヴェイグの歌

Der Winter mag scheiden, der Frühling vergehn,
der Frühling vergehn,
der Semmer mag verwelken, das jahr verweh'n,
das jahr verweh'n,

冬が去り、春が過ぎ
春が過ぎ、
夏が枯れて、年老いて行く
年老いて行く、
au kehrest mir zurücke, gewiss, du wirst mein,
gewiss, du wirst mein,
ich hab' es versprochen, ich harre treulich, dein,
ich harre treulich dein.

あぁ 私の元へ帰るでしょう、きっと私のものになる
きっと、私のものに・・・
私はあなたを待つと約束したから
私はあなたを待ち望むと約束したから。
A---

あ---
Gott helfe dir, wenn du die Sonne noch siehst,
die Sonne noch siehst.
Gott segne dich, wenn du zu Füssen ihm kniest,
zu Füssen ihm kniest.

神様があなたを助けてくれるわ、あなたがまだ太陽が見えるのを
太陽が見えるのを。
神様があなたを祝福するわ、あなたが祭壇に祈ることを、
祭壇に祈ることを。
Ich will deiner harren, bis du mir nah;
bis du mir nah',
und harrest du dort oben, so treffen wir
uns da so treffen wir uns da!

私はあなたの代わりに祈るわ、あなたが帰るまで
あなたが帰るまで
そして待つわ、天の上で私たちが会えるまで
私たちがそこにそうして会えるのを そこにそうして!
A--- あ---
原語詩
日本語訳:Windy 無断転載をお断りします。 Kanske vil der gå både Vinter og Vår,
og næste Sommer med, og det hele År,
men engang vil du komme, det ved jeg vist,
og jeg skal nok vente, for det lovte jeg sidst.

Gud styrke dig, hvor du i Verden går,
Gud glæde dig, hvis du for hans Fodskammel står.
Her skal jeg vente til du kommer igjen;
og venter du hist oppe, vi traffes der, min Ven!
counter counter counter
Henrik Ibsen (1828-1906)
Free Music Directory | MIDI Elite | Top 100 MIDI | FREE MUSIC 123

Midi Classics Copyright(C) Windy softmedia service 1998-2003 All right reserved.